Category : Statistika

Budeme nadále testovat, zda se střední hodnota délky součástky rovná či nerovná 190 mm. Teoreticky mohou nastat tři situace: střední hodnota délky součástky je přesně 190 mm (tj. \(\mu = 190 \, \mathrm{mm}\)), střední hodnota délky součástky je menší než 190 mm (tj. \(\mu < 190 \, \mathrm{mm}\)), střední hodnota délky součástky je větší než ..

Read more

Zopakujme si, jak jsou tyto chyby definované. K chybě 1. druhu dochází, jestliže zamítneme nulovou (testovanou) hypotézu, i když tato hypotéza ve skutečnosti platí. Pravděpodobnost této chyby si volíme sami a označujeme ji jako hladinu významnosti. Chyba 2. druhu nastává, pokud nezamítneme nulovou hypotézu, i když ve skutečnosti neplatí. Stejně jako v článku o z-testu, ..

Read more

Ukázkový příklad a základní principy testování Uvažujme následující příklad: Máme zařízení, které vyrábí součástku určité délky a víme, jaká je chybovost tohoto zařízení. Chybovost je nezávislá na délce součástky a odchylky od nastavené délky mají normální rozdělení. Nařízení bylo nastaveno pracovníkem a my chceme ověřit, že tento pracovník nastavil správnou délku součástky. Změříme tedy několik ..

Read more

Častým problémem studentů při studiu testování statistických hypotéz je volba vhodného testu. Při výběru vhodného testu je třeba zohledňovat následující skutečnosti: testovanou hypotézu (test o střední hodnotě, rozptylu, pravděpodobnostním rozdělení atd.), strukturu dat (máme k dispozici jeden soubor dat či více, jsou pozorování nějak spárována atd.), naše znalosti o datech (pravděpodobnostní rozdělení, znalost rozptylu atd.). Abych ..

Read more