Testování hypotéz

Možné případy chyb a správných výsledků se často znázorňují v tabulce. Ve sloupcích vidíme skutečnost (kterou neznáme) a v řádcích výsledek našeho testování.

Pro někoho mohou být matoucí pojmy chyba 1. druhu a chyba 2. druhu. Protože tyto pojmy mohou být pro někoho obtížně pochopitelné nebo matoucí, ukážeme si nyní podrobně, jak tyto chyby mohou vzniknout a jak se projevují.