Statistika jednoduše

Web s články o testování statistických hypotéz a ekonomickém modelování

Úvod do statistiky

Tato sekce zatím obsahuje pouze článek o rozptylu.

Úvod do testování hypotéz

Základní princip statistických testů je vysvětlen na příkladě z-testu, můžete si zde přečíst i o chybách při testování.

Jednovýběrové testy

Můžete si přečíst články o testech na střední hodnotu (z-test, t-test) a o testu na rozptyl.

Dvouvýběrové testy

Zde jsou články o dvouvýběrových testech na střední hodnotu (párový t-test, dvouvýběrový t-test, Welchův t-test).

DSGE modely

V této části webu najdete články o metodologii moderní ekonomie, DSGE modelech a Lucasově kritice.

Statistika v Pythonu

V této části webu najdete články o základních statistických ukazatelích v Pythonu, regresi a testování hypotéz. Před praktickým zkoušením je třeba provést instalaci.

"The rising reliance on data and the need for high-level analysis in many industries means that statistics majors are increasingly in demand in every sector."
Indeed.com Editorial Team