Instalace

Instalace modulů

V rámci kurzu budeme používat modul pro práci s daty pandas, moduly pro tvorbu grafů matplotlib a seaborn a moduly pro výpočty scipy a statsmodels. pandas, matplotlib, seaborn a requests jsou externí moduly, které musíme nejdříve nainstalovat.

Spusťte Visual Studio Code a otevřete si nový terminál (z horní lišty vyberte Terminal → New Terminal).

Windows

Napište postupně následující příkazy a po každém z nich stiskni Enter:

  
pip install pandas
pip install matplotlib
pip install seaborn
pip install scipy
pip install statsmodels
  

Mac OS, Linux

Napište postupně následující příkazy a po každém z nich stiskni Enter:

  
pip3 install pandas
pip3 install matplotlib
pip3 install seaborn
pip3 install scipy
pip3 install statsmodels
  

pandas je relativně veliký modul, který obsahuje mnoho dalších modulů, takže instalace bude nějakou chvíli trvat. Terminál během instalace vypíše spoustu textu. Někde na konci bychom pak měli vidět text podobný tomuto:

  
Successfully installed pandas-1.2.3
  

Čísla verzí se mohou lišit, záleží na tom, jaká verze je právě aktuální.