Rozhodovací strom pro statistické testy

  Statistika

Častým problémem studentů při studiu testování statistických hypotéz je volba vhodného testu. Při výběru vhodného testu je třeba zohledňovat následující skutečnosti:

  • testovanou hypotézu (test o střední hodnotě, rozptylu, pravděpodobnostním rozdělení atd.),
  • strukturu dat (máme k dispozici jeden soubor dat či více, jsou pozorování nějak spárována atd.),
  • naše znalosti o datech (pravděpodobnostní rozdělení, znalost rozptylu atd.).

Abych rozhodování trochu zjednodušil, vytvořil jsem v aplikaci iBoske rozhodovací strom, který si můžete otevřít kliknutím na obrázek níže.

decisiontree

Aplikace je intuitivní a pro průchod stromem jednoduše klikejte na žluté odpovědi k modrým otázkám. Jakmile se dostanete k zelenému poli, máte návrh testu, který může být pro typické (především studijní) příklady vhodný.

Poznámka

Statistika je bohužel poměrně záludná a testy jsou limitovány svými předpoklady. Typickým předpokladem je například to, že testovaná data pocházejí z normálního rozdělení. Tyto předpoklady jsou rozepsané dále v článcích k jednotlivým testům.

LEAVE A COMMENT