Tabulka s chybami při testování

  Statistika

Možné případy chyb a správných výsledků se často znázorňují v tabulce. Ve sloupcích vidíme skutečnost (kterou neznáme) a v řádcích výsledek našeho testování.

Hypotézu \( H_0 \) nezamítámeHypotézu \( H_0 \) zamítáme
Hypotéza \( H_0 \) platí Správný výsledek (pravděpodobnost \( 1 – \alpha \)) Chyba 1. druhu (pravděpodobnost \( \alpha \))
Hypotéza \( H_0 \) neplatíChyba 2. druhu (pravděpodobnost \( \beta \))Správný výsledek (pravděpodobnost \( 1 – \beta \))

Celkem tedy mohou nastat dva případy, přičemž dva znamenají, že výsledek našeho testování je správný, a zbývající, že výsledek testování je chybný.

LEAVE A COMMENT